7. Espiritualitat de la persona i la parella

7. Espiritualitat de la persona i la parella

Hem reflexionat sobre la parella, el seu amor, l’obertura envers els fills i envers els amics, la família, tota la societat. Reflexionem ara sobre el fons de la persona, sobre el nostre “cor”, on s’arrela la capacitat d’estimar i de ser estimats, sobre la nostra manera de ser i de viure. Ens referim a l’espiritualitat, és a dir, a la reflexió i la cura de la vida interior, a la decisió sobre on anem i què volem ser, al que dóna sentit a les nostres actituds, accions i desigs.

L’espiritualitat ens fa ser i créixer com a persones, ens porta més enllà de nosaltres mateixos, ens dóna ànims i energies per anar-nos alliberant i humanitzant, ens obre a l’esperança i al treball per una humanitat més justa. Les religions són formes diverses de viure la vida espiritual humana, i també estan cridats a viure-la els qui no creuen en cap religió.

Hi ha personatges coneguts al llarg de la història de la humanitat que han desenvolupat aquesta dimensió, els ha ajudat a ser persones lliures i ens han aportat missatges molt humans. Entre ells podem destacar: Abraham, Moisès, Confuci, Buda, Sòcrates, Jesús, Mahoma, Teresa d’Avila, Gandhi, Edith Stein, Martin Luter King, Nelson Mandela etc.

El cultiu de l’espiritualitat porta a la reflexió sobre el propi paper en la vida, sobre la importància dels altres, sobre els fets i les situacions amb els quals ens trobem a la vida, ens porta a la contemplació de la natura, de les obres artístiques i belles. La dimensió espiritual encamina els propis sentiments vers l’alliberament de les pors, dels prejudicis, de les enveges, de l’egoisme, de l’agressivitat, i ens invita a cultivar la pau, la justícia, la llibertat, la bondat i l’amor.

Cal anar construint una espiritualitat de la vostra parella. És important conèixer el fons de l’altre, saber quina és la seva riquesa espiritual, com la viu, com en té cura, i compartir-ho. Per a això és necessari que, de tant en tant, cadascú de vosaltres faci silenci en la seva vida i entri dintre seu amb calma, amb pau.

La relació d’estimació mútua, el diàleg tranquil i profund de la parella, són elements essencials per a la vostra vida espiritual. Al llarg de la vida, la relació de parella ens va humanitzant, ens ajuda a conèixer-nos més, a discernir el que pot fer mal a l’altre i allò que li fa bé. La relació profunda amb l’altre és un bon ajut en moments de dubte, de manca de motivació, de desànim.

També podem compartir la nostra inquietud espiritual amb altres parelles properes o amb grups de persones que cultiven aquesta riquesa interior de la vida. Això ens enriqueix sempre i ens pot ajudar a avançar en el nostre procés de desenvolupament com a persones i de consolidació com a parella.

Qüestionari

7a. Reflexiones de tant en tant sobre el sentit de la teva vida? I de la teva parella i família?

7b. Parleu entre vosaltres d’aquesta dimensió “immaterial” de la vostra persona i de la vostra vida?

7c. Creieu que el clima social d’avui ens ajuda o més aviat ens fa superficials i materialistes?

7d. Quina repercussió té un bon cultiu de l’espiritualitat en les altres dimensions de la vostra vida: parella, fills, família, amics, treball, entitats i associacions…?