2. Però què és l'amor de parella?

2. Però què és l'amor de parella?

L’home i la dona porten dintre seu el desig d’estimar i de ser estimats.

Estimar comporta uns sentiments, un moments emotius, viure una experiència de felicitat. Però no és només això, és també la conseqüència d’un procés en el qual entren en joc totes les dimensions de la persona.

Estimar és una gran experiència que diferencia les persones dels altres éssers vius.

Hi ha molts tipus d’amor: l’amor de pares, l’amor d’amics, l’amor als altres… L’amor de parella és un amor molt específic. És l’entrega d’un mateix a una altra persona que també t’estima a tu, tots dos amb plena llibertat. L’amor de parella és una sorpresa admirable, un petit miracle diari.

 • Estimar és CREURE en l’altre.
 • Estimar és DESCOBRIR l’altre.
 • Estimar és ADAPTAR-SE a l’altre.
 • Estimar és ACCEPTAR l’altre.
 • Estimar és VALORAR l’altre.
 • Estimar és AJUDAR A CRÉIXER l’altre.
 • Estimar és CONFIAR en l’altre.
 • Estimar és OBRIR-SE a l’altre amb sinceritat.
 • Estimar és una experiència que necessita PERSEVERÀNCIA.
 • Estimar és fer camí en un PROJECTE de vida amb l’altre.
 • Estimar és més que un sentiment emotiu: és VOLER EL BÉ de l’altre.
 • Estimar és més que sentir felicitat: és VOLER QUE L’ALTRE SIGUI FELIÇ.

Vosaltres dos sabeu per experiència què vol dir estimar, i al mateix temps teniu la missió d’aprendre a estimar-vos cada dia més.

Recordem les característiques de l’amor de parella, allò que el fa únic, i cal que sigui el nostre objectiu. És un amor entregat, sense reserves, fidel, confiat, obert al bé de l’altre i de la parella, recíproc, que s’expressa i s’alimenta en el diàleg, la intimitat, l’entrega sexual, obert als fills i al bé dels amics i de la societat. L’amor de parella està cridat a omplir i donar sentit a tota la vostra vida familiar.

Qüestionari

2a. Què et va enamorar de la teva parella?

2b. Què és per a tu estimar?

2c. Quin és el vostre projecte de vida en comú?

2d. Quin camí heu fet i què us queda per recórrer?

2e. A qué et mou l’amor que sents per l’altre?

2f. Què cal fer per mantenir i fer créixer l’amor en la vostra parella?